De VAR verdwijnt, de BGL is de vervanger

Zoals aangekondigd, is er nu een wetsvoorstel ingediend waarbij de huidige VAR wordt afgeschaft. Vooral voor opdrachtgevers is dit een grote verandering. Wat gaat er veranderen?
Momenteel kennen we vier verschillende soorten Verklaringen arbeidsrelatie (VAR). Wanneer een opdrachtnemer in het bezit is van een VAR-wuo of een VAR-dga vrijwaart zo’n VAR nu de opdrachtgever van de verplichting om loonbelasting en sociale premies in te houden op de vergoeding. Deze vrijwaring gaat verdwijnen.

Opdrachtnemers kunnen via een webmodule een Beschikking geen loonheffingen (BGL) aanvragen. Daarbij moet een aantal vragen worden beantwoord. De aanvrager zal vervolgens meteen kunnen zien of de aanvraag wel of niet gehonoreerd wordt. Als het resultaat van de aanvraag is dat er een BGL wordt verstrekt, zal op die BGL een aantal ‘stellingen’ staan. Het wordt ook een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om te controleren of die stellingen overeenstemmen met de werkelijkheid. Werkt de opdrachtnemer inderdaad op de manier zoals in de stellingen weergegeven?

Zou bij een controle blijken dat de werkelijkheid anders is dan in de stellingen weergegeven, dan kunnen er loonbelasting en premies worden nageheven. Ook bij de opdrachtgever. Alleen wanneer de stellingen overeenstemmen met de werkelijke feiten en omstandigheden, kunnen er geen aanslagen loonbelasting en premies worden opgelegd.

Het wetsvoorstel moet nog door het parlement behandeld worden. Wel staat vast dat de gewenste ingangsdatum van 1 januari 2015 niet gehaald wordt. Daarom is beslist dat de VAR 2014 voorlopig ook nog geldig blijft in 2015. Uiteraard volgen wij dit op de voet en zullen we u waar nodig informeren.
De VAR wordt vervangen door de BGL (Beschikking geen loonheffingen). Die BGL kan via een webmodule aangevraagd worden. De opdrachtgever zal moeten controleren of de BGL overeenstemt met de werkelijke manier van werken. De ingangsdatum van de nieuwe wet staat nog niet vast.