NIET AANGEGEVEN VERMOGEN IN HET BUITENLAND

Het bezitten van niet aangegeven vermogen in het buitenland is een zorg. De belastingdienst is actief op zoek naar niet aangegeven vermogen in het buitenland en gegevens met het buitenland worden meer en meer uitgewisseld. De kans dat het verzwegen vermogen aan het licht komt wordt dan ook steeds groter. De boetes zijn in dat geval niet mals en kunnen oplopen tot 300% van de nageheven belasting.

Alsnog aangeven (inkeren) is verstandig. Het is een zorg minder en de mogelijkheid ontstaat om weer vrij over het geld te beschikken. Wat zijn de gevolgen van inkeren?

Over vermogen in box 3 betaalt u grofweg 1,2% belasting. Bij de inkeerregeling heft de belastingdienst na over maximaal 12 jaar. Dat betekent 1,2% naheffing vermenigvuldigd met 12 jaar over het verzwegen vermogen, nog te verhogen met rente. Indien binnen twee jaar na het indienen van de onvolledige aangifte het verzwegen vermogen alsnog wordt aangegeven wordt er geen boete opgelegd. Na twee jaar bedraagt de boete 30%. Met ingang van 1 juli 2015 wordt deze boete verhoogd tot 60%. Het is dus verstandig om de melding alsnog voor 1 juli te doen.

Van belang is dat de melding wordt gedaan voordat de belastingdienst u op de korrel heeft. Op dat moment kan geen gebruik meer worden gemaakt van de inkeerregeling.

Uiteraard zijn er vele nadere aanvullende voorwaarden en een goed advies en begeleiding bij het inkeertraject zijn dan ook van groot belang.