We zien het met enige regelmaat gebeuren bij ZZp-ers. De belastingaanslag komt binnen en moet binnenkort betaald worden maar er is op dit moment geen geld voor. Hier kunnen diverse redenen voor zijn. Debiteuren betalen niet tijdig, er is een grote klant vertrokken, er is een investering gepleegd of de resultaten en het inkomen vallen tegen.

Er zijn altijd mogelijkheden om bij de belastingdienst uitstel van betaling te krijgen of een betalingsregeling af te spreken. Van belang is dat u tijdig en proactief contact opneemt met de belastingdienst om de betalingsonmacht te melden en een voorstel te doen voor een redelijke betalingsregeling. Laat het er niet op aankomen! Als u te laat bent met betalen komt de incasso op gang met alle onnodige kosten van dien. Wij zijn graag bereid u te assisteren bij het opstellen van een verzoek.