EIGEN RISICODRAGEN WGA JA OF NEE?

De belastingdienst heeft de nieuwe garantieverklaring voor eigenrisicodragers gepubliceerd.
Als uw organisatie nu eigenrisicodrager is voor de WGA (Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) en dat ook per 1 januari 2017 wil blijven, dan is dat mogelijk.

Wat moet u doen?
U moet dan uiterlijk op 31 december 2016 de nieuwe verklaring laten invullen door uw bank of verzekeraar.
U wordt dan eigenrisicodrager voor het volledige WGA-risico; WGA- vast en WGA-flex.
Er dient dan volledig nieuwe verklaring te worden ingediend, een aanvullende verklaring die voorziet in een uitbreiding van WGA vast naar WGA-totaal volstaat niet.

Wilt u veranderen?
Wilt u het WGA-totaalrisico niet lopen, dan moet dat uiterlijk 13 weken voor 1 januari kenbaar gemaakt worden aan de belastingdienst. Dit geldt ook als u per 1 januari 2017 eigenrisicodrager wilt worden.

Wat is aan te raden!
Laat u goed informeren wat de mogelijkheden en gevolgen zijn van een verandering. Uw bank of verzekeraar kan door middel van een vergelijk over de laatste 3 jaar duidelijk maken wat de gevolgen zijn van uw keuze.