De belastingdienst heeft de nieuwe garantieverklaring voor eigenrisicodragers gepubliceerd.
Als uw organisatie nu eigenrisicodrager is voor de WGA (Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) en dat ook per 1 januari 2017 wil blijven, dan is dat mogelijk.

Wat moet u doen?
U moet dan uiterlijk op 31 december 2016 de nieuwe verklaring laten invullen door uw bank of verzekeraar.
U wordt dan eigenrisicodrager voor het volledige WGA-risico; WGA- vast en WGA-flex.
Er dient dan volledig nieuwe verklaring te worden ingediend, een aanvullende verklaring die voorziet in een uitbreiding van WGA vast naar WGA-totaal volstaat niet.

Wilt u veranderen?
Wilt u het WGA-totaalrisico niet lopen, dan moet dat uiterlijk 13 weken voor 1 januari kenbaar gemaakt worden aan de belastingdienst. Dit geldt ook als u per 1 januari 2017 eigenrisicodrager wilt worden.

Wat is aan te raden!
Laat u goed informeren wat de mogelijkheden en gevolgen zijn van een verandering. Uw bank of verzekeraar kan door middel van een vergelijk over de laatste 3 jaar duidelijk maken wat de gevolgen zijn van uw keuze.