Bij de keuze van de juiste ondernemingsvorm spelen zeer veel zaken een rol. De meest belangrijke zijn de beperking van de aansprakelijkheid en de overwegingen van fiscale aard.

Aansprakelijkheid

Als ondernemer met een eenmanszaak bent u met uw privé vermogen voor 100% aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Als u de onderneming drijft in de BV-vorm geldt dit (in principe) niet. Dit is een belangrijk voordeel van de BV-vorm ten opzichte van de eenmanszaak.

Fiscale overwegingen

De ondernemer met een eenmanszaak betaalt inkomstenbelasting over de winst (het verschil tussen de omzet en de aftrekbare kosten). Het tarief kan oplopen tot maximaal 52%. Er gelden nog wel een aantal vrijstellingen die niet gelden voor de BV, zoals ondernemersaftrek en MKB winstvrijstelling die de fiscaal belastbare winst nog aanzienlijk kunnen verlagen. Als ondernemer met een BV ontvangt u vanuit de BV een salaris waarover u eveneens inkomstenbelasting betaalt. Over de resterende winst na aftrek van het salaris betaalt de BV 20% tot maximaal 25% vennootschapsbelasting.

De in fiscale zin meest voordelige keuze hang vooral af van de hoogte van de winst en de hoogte van het in privé benodigde besteedbaar inkomen. Kort door de bocht en in zijn algemeenheid geldt dat de eenmanszaak fiscale voordelen biedt bij lagere winsten en de BV-vorm bij hogere winsten.

Advies

Een juiste keuze kan niet zonder een gedegen op de persoonlijke situatie toegesneden advies. Wij zijn graag bereid u in een geheel vrijblijvend gesprek nader te informeren over alle zaken die bij de keuze voor de juiste ondernemingsvorm een rol spelen.