Steeds meer dienen we stukken digitaal aan te leveren. Toegang en goedkeuring gebeuren dan via DigiD. Hoe privé is dit?
DigiD wordt steeds vaker gebruikt om informatie met overheidsinstanties uit te wisselen. DigiD geldt dan als toegangssleutel en vaak ook als autorisatiesleutel. We kunnen er niet meer omheen nu dit vaak de enige mogelijkheid is.

Door in te loggen via DigiD kom je in een speciaal voor jou gereserveerde ruimte. Je denkt daar in een afgeschermde omgeving te kunnen werken. Dat weet je echter niet zeker. Stel je een kamer met een spiegel voor, waarvan de spiegel echter een doorkijkspiegel blijkt te zijn, d.w.z. iemand kijkt met je mee. Er worden sporen van je gedrag vastgelegd. Wordt hier ook nog wat mee gedaan?

Onlangs bleek bij onze praktijk dat een gesimuleerde aangifte die wij hadden ingevuld achter de DigiD-toegang maar die we uiteindelijk niet hebben geautoriseerd, via DigiD toch terecht was gekomen bij de belastingdienst. Wij werden benaderd door een medewerker van de belastingdienst die op basis van deze handeling navraag kwam doen!

Een ieder moet zelf weten hoe hiermee om te gaan. Het lijkt ons echter wel van belang dat we weten dat onze gedragingen na het inloggen kennelijk wel worden vastgelegd.