Uw financiële positie vertaalt in een helder en leesbaar overzicht

Jaarrekeningen

Aan het einde van het boekjaar stellen wij aan de hand van uw administratie uw jaarrekening samen conform de hiervoor gestelde wettelijk eisen. Uiteraard houden wij daarbij tevens rekening met uw wensen over vorm en inhoud.

Het spreekt voor zich dat wij alle tijd nemen om uw jaarrekening met u te bespreken, nader toe te lichten en samen met u conclusies te verbinden aan de cijfers.