Een proactieve houding met adviezen waar u echt wat aan heeft!

ADVISERING

Natuurlijk is de jaarrekening belangrijk als sturingsinstrument maar het blijft terugkijken. Onze intentie is om u gedurende het jaar en op basis van de door ons verwerkte stukken, proactief te benaderen met eventuele opmerkingen en adviezen. Dit zien wij als het belangrijkste onderdeel van ons werk. Uiteraard kunt u bij ons ook terecht met al uw vragen over investeringsbeslissingen, financiering, belastingzaken en bedrijfseconomische vraagstukken. Desgewenst kunnen wij een beroep doen op ons uitgebreide netwerk aan specialisten op diverse terreinen.