Hilco adviseert en informeert u graag over relevante en interessante ontwikkelingen aangaande salarisadministratie en financiële administratie.

Blog

verandering arbeidsrecht per januari 2015 en juli 2015

Per 1 januari 2015 is deels de nieuwe Wet Werk en Zekerheid ingevoerd. Het doel van deze wet is het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de positie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit de WW (werkloosheidswet) aan het werk te krijgen....
LEES MEER »

Geen geld om de belastingaanslag te betalen?

We zien het met enige regelmaat gebeuren bij ZZp-ers. De belastingaanslag komt binnen en moet binnenkort betaald worden maar er is op dit moment geen geld voor. Hier kunnen diverse redenen voor zijn. Debiteuren betalen niet tijdig, er is een grote klant vertrokken, er is een investering gepleegd of de resultaten en het inkomen vallen tegen....
LEES MEER »

Alimentatieaftrek voor kinderen vervalt

Een gescheiden ouder die alimentatie betaalt voor zijn kinderen kon deze betalingen tot en met 2014 onder voorwaarden gedeeltelijk in aftrek brengen op het inkomen, waardoor er een belastingvoordeel bij deze ouder ontstaat. Met ingang van 1 januari 2015 is deze belastingaftrek vervallen. ...
LEES MEER »

Niet aangegeven vermogen in het buitenland

Het bezitten van niet aangegeven vermogen in het buitenland is een zorg. De belastingdienst is actief op zoek naar niet aangegeven vermogen in het buitenland en gegevens met het buitenland worden meer en meer uitgewisseld. De kans dat het verzwegen vermogen aan het licht komt wordt dan ook steeds groter. De boetes zijn in dat geval niet mals en kunnen oplopen tot 300% van de nageheven belasting....
LEES MEER »

Eenmanszaak of BV?

Bij de keuze van de juiste ondernemingsvorm spelen zeer veel zaken een rol. De meest belangrijke zijn de beperking van de aansprakelijkheid en de overwegingen van fiscale aard....
LEES MEER »

VAR naar BGL 2015

Zoals aangekondigd, is er nu een wetsvoorstel ingediend waarbij de huidige VAR wordt afgeschaft. Vooral voor opdrachtgevers is dit een grote verandering. Wat gaat er veranderen?
Momenteel kennen we vier verschillende soorten Verklaringen arbeidsrelatie (VAR). Wanneer een opdrachtnemer in het bezit is van een VAR-wuo of een VAR-dga vrijwaart zo’n VAR nu de opdrachtgever van de verplichting om loonbelasting en sociale premies in te houden op de vergoeding. Deze vrijwaring gaat verdwijnen....
LEES MEER »

Betaal ik teveel belasting?

LEES MEER »

Laat digitale facturen niet veranderen!

LEES MEER »

Digid niet privé!

Steeds meer dienen we stukken digitaal aan te leveren. Toegang en goedkeuring gebeuren dan via DigiD. Hoe privé is dit?

DigiD wordt steeds vaker gebruikt om informatie met overheidsinstanties uit te wisselen. DigiD geldt dan als toegangssleutel en vaak ook als autorisatiesleutel. We kunnen er niet meer omheen nu dit vaak de enige mogelijkheid is....
LEES MEER »