Een gescheiden ouder die alimentatie betaalt voor zijn kinderen kon deze betalingen tot en met 2014 onder voorwaarden gedeeltelijk in aftrek brengen op het inkomen, waardoor er een belastingvoordeel bij deze ouder ontstaat. Met ingang van 1 januari 2015 is deze belastingaftrek vervallen. Bij het vaststellen van de kinderalimentatie werd veelal rekening gehouden met het fiscale voordeel. Nu het fiscale voordeel weg valt zal de ouder die deze alimentatieverplichting heeft er in netto inkomen behoorlijk op achteruit kunnen gaan. Voor de ouder die de alimentatie ontvangt veranderd er verder niets. De vraag werpt zich op of het redelijk is dat de alimentatieplichtige ouder volledig voor het fiscale nadeel dient op te draaien. Wellicht is het mogelijk in onderling overleg een aanpassing van het bruto alimentatiebedrag overeen te komen, zodat de financiële pijn enigszins wordt verdeeld.